Siirry suoraan sisältöön

Kysely Centrian opiskelijoiden kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan

Syksyllä 2022 tehtiin kysely, jonka tavoitteena oli selvittää Centrian opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan ja auttaa kehittämään Centrian hanketoimintaa tukemaan opiskelijoiden yrittäjyyttä. Kysely toteutettiin yhteistyönä osana Let’s Learn Work (LLW) ja Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella (NYTi4.0) -hankkeiden toimintaa. 

Kysely tehtiin Webropolissa ja siihen tuli 178 vastausta. Vastanneista 52 % vastasi, että haluaisi toimia yrittäjänä tulevaisuudessa (vuosien kuluessa) ja 9 % vastasi, että haluaisi toimia yrittäjänä lähitulevaisuudessa. Yhteensä siis 61 % vastanneista opiskelijoista haluaisi toimia yrittäjänä joko nyt tai tulevaisuudessa.

Kysymykseen, minkälaisiin yrittäjyyttä koskeviin tilaisuuksiin olisit kiinnostunut osallistumaan, suurin osa oli valinnut ”Avoimet tapahtumat yrittäjyyteen liittyen” (49 %). Toiseksi eniten valittu vaihtoehto on ”Webinaarit yrittäjyydestä” (40 %) ja kolmanneksi eniten valittu vaihtoehto oli ”Henkilökohtainen mentorointi/sparraus” (38 %). 

Kyselyn perusteella opiskelijoilla on sekä mielipiteitä siitä, että peruskurssit ovat opettavaisia ja tarpeellisia ja että tarvitaan perustietoa yrittäjyydestä, että mielipiteitä siitä, että peruskurssit ovat liian teoreettisia ja yleismaallisia. Niiden sijaan kaivataan joko käytännön esimerkkejä ja yrittäjien omia uratarinoita tai syvempiä opintoja ja henkilökohtaista neuvontaa.

Opiskelijat esittivät myös toivomuksia siitä, että järjestettäisiin tapahtumia, yritysvierailuja ja verkostoitumismahdollisuuksia: ”Ajatushautomot, rohkaiseminen ja kannustaminen yrittäjyyteen lisäävät innokkuutta siihen. Valmennus ja sparraus myös auttavat/kannustavat yrittäjyyteen”. 

Opiskelijat haluavat, että yrittäjyys otetaan esille innostavalla mutta samalla realistisella tavalla: Paljon tosi elämän tarinoita ja kokemuksia yrittäjiltä, jotka ovat kokeneet paljon ja miten he ovat keksineet ratkaisuja eri tilanteisiin”. 

Lopuksi oli myös toivomus, että otettaisi huomioon nuorten aikuisten kokemuksia yrittäjyydestä: ”Järjestämällä erityisesti nuoria yrittäjiä kertomaan yritystarinoitaan. Jotakin sellaista, johon nyt on samastumispintaa”.

Aiheesta lisää